FANDOM


Team Pink

1.Desumasu-vaporterra

2.Churine-yoshiboy19

3.GochiMeru-MrPokeguy9

4.Dangoro-yaxerblax

5.Shimama-whirlwinds1499

6.Kerudio-MechaXenoXine55

7.Moguryu-yoshiboy19

8.Minezumi-totalpokemonrocks321

9.Choroneko-starmie924

10.Baoppu-Coolaj100cp

11.Yanappu-ShadowCharizard853

12.Hiyappu-gopokemon121

13.Bachuru-carmenandsobia

Team Blue

1.Yoterrie-thetoycollector100

2.Tsutaja-Coolaj100cp

3.Pokabu-gopokemon121

4.Mijumaru-carmenandsobia

5.Victini-ShadowCharizard853

6.Munna-yoshiboy19

7.Mamepato-whirlwinds1499

8.Tabunne-thetoycollector100

9.Dokkar-mikimor8

10.Fushide-2995joshua

11.Kurumiru-thetoycollector100

12.Nageki-MechaXenoXine55

13.Koromori-swellow72

14.Otamaro-LightningAlive82

Team Yellow

1.Monmen-2995joshua

2.Basuro-empoeleon989

3.Darumakka-yoshiboy19

4.Meguroko-carmenandsobia

5.Marakachi-thetoycollector

6.Aken-ShadowCharizard853

7.Purtoga-yoshiboy19

8.Zuruggu-whirlwinds1499

9.Ishizumai-MechaXenoXine55

10.Zorua-Coolaj100cp

11.Chillarmy-Multipokemon1111

12.Daburan-gopokemon121

13.Koruhii-yaxerblax

Team Red

1.Shijika-thejjs114

2.Emonga-gopokemon121

3.Banipucchi-Coolaj100cp

4.Tamagetake-MRNATE989

5.Puruiru-yaxerblax

6.Mamanbou-ShadowCharizard853

7.Shibishirasu-yoshiboy19

8.Rigure-empoleon989

9.Hitmoshi-whirlwinds1499

10.Kibago-carmenandsobia

11.Kumashun-yoshiboy19

12.Furiijio-MechaXenoXine55

13.Maggyo-EEVEEdude11

Elimination Order

60.Shubarugo-28o6 (Quit) (Team Pink)

59.Meraruba-28o6 (Quit) (Team Pink)

58.Shinpora-28o6 (Quit) (Team Yellow)

57.Yabukuron-28o6 (Quit) (Team Yellow)

56.Desshiido-28o6 (Quit) (Team Red)

55.Gear-2295joshua (Quit) (Team Red)

54.Dageki-yaxerblax (Voted Out) (Team Blue)

53.

52.

51.

50.

49.

48.

47.

46.

45.

44.

43.

42.

41.

40.

39.

38.

37.

36.

35.

34.

33.

32.

31.

30.

29.

28.

27.

26.

25.

24.

23.

22.

21.

20.

19.

18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

RUNNER UP -

WINNER -